Zapytanie ofertowe

Nazwa firmy
Forma prawna os. fizyczna os. prawna
Rodzaj działalności handel produkcja usługi
Obszar działania firmy Polska UE kraj poza UE
Liczba dokumentów
w miesiącu
Liczba zatrudnionych
Osoba do kontaktu
e-mail
Telefon
Firma jest zainteresowana
prowadzeniem
pełnej księgowości
księgi przychodów i rozchodów
ryczałtem ewidencjonowanym
płacami
rozliczeniami z ZUS-em
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Vademecum Marzena Stus z siedzibą w Łodzi moich danych osobowych w celu otrzymania odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie, ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO) roz. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetw. danych osobowych i w spr. swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO.


Biuro rachunkowe VADEMECUM
Marzena Stus
Certyfikat księgowy nr 1142/2003
ul. Żeromskiego 29 / 1
90-736 Łódź
tel./fax 42 632 56 71
kom. 665 245 900